براى حفظ قرآن سه شب یا هفت شب جمعه در سحر و اگر نتواند در نصف شب و اگر نتواند در اول شب چهار رکعت نماز بخواند و در رکعت اول بعد از فاتحه سوره (یس ) و در رکعت دوم (حم دخان ) و در رکعت سوم (الم سجده ) و در رکعت چهارم (سوره الملک ) را باید بخواند و بعد از نماز و مناجات و صلوات به روح انبیاء عظام و حضرت رسول اکرم صلى اللّه علیه و آله آمرزش براى مومنین و مومنات و برادران دینى که پیش از وى بوده اند باید خواست آنگاه این دعا را بخواند.


اللهم ارحمنى بترک المعاصى ابدا ما ابقیتنى و ارحمنى ان اتکلف ما لایعنینى و ارزقنى حسن النظر فیما یرضیک اللهم بدیع السماوات و الارض ذالجلال و الاکرام و العزه التى لا ترام اسئلک یا اللّه یا رحمان بجلالک و نور عرشک ان تنور بکتابک بصرى و ان تطلق به لسانى و ان تفرج به عن قلبى و ان تشرح به صدرى و ان تغسل به بدنى فانه لایعنینى على الحق غیرک و لا یوتیه الا انت و لا حول و لا قوه الا باللّه العلى العظیم .