در جلد دوم طرائف الحکم چاپ اول صفحه 21 از حضرت امیرالمومنین علیه السلام روایت شده که حضرت پیغمبر صلى اللّه علیه و آله در هر موقع که غم و اندوهى بر آن حضرت روى مى داد این دعا را مى خواند و فرمود: هیچ کس از مسلمین این دعا را سه بار نخوانده مگر آن که در خواست خود را بدست آورد.

یا حى یا قیوم ، یا حى لایموت ، یا حى لا اله الا انت کاشف الهم مجیب دعوه المضطرین ، اسالک بان لک الحمد لا اله الا انت ، المنان ، بدیع السموات و الارض ، ذو الجلال و الاکرام رحمان الدنیا و الاخره و رحیمها رب ارحمنى رحمه تغنینى بها عن رحمه من سواک یا ارحم الراحمین .