سه شب متوالی سوره طلاق رو 8 مرتبه بخونید و بعد از هر مرتبه


سَیَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ یُسْرًا


رو 100 مرتبه تکرار کنید.


و در اخر 1000 مرتبه بگین یا الله