- دعا برای زیاد شدن حافظه:


برای زیاد شدن حافظه بر روی نان خشک این آیات را به این ترتیب بنویسد


روز شنبه : لا اله الا الله الملک الحق المبین


روز یکشنبه : رب زدنی علما و فهما


روز دوشنبه : سنقرئک فلا تنسی


روز سه شنبه : انه یعلم الجهر و ما یخفی


روز چهارشنبه : لا تحرک به لسانک لتعجل به


روز پنج شنبه : ان علینا جمعه و قرآنه


روز جمعه : فاذا قرآناه فاتبع قرآنه


و هر روز صبح ناشتا آن را بخورد مجرب است

 

منبع : حاشیه خلاصة الاذکار / نسخه خطی