صلوات نشانه محبت به حبیب خداست .


صلوات باعث تقرب به خدا و رسول خدا می‌شود .


صلوات موجب شفاعت است .


با صلوات حاجات برآورده می‌شود .


صلوات باعث آمرزش گناهان می‌شود .


صلوات موجب عافیت و شفای امراض می‌شود .


صلوات حافظه را تقویت می‌کند .


صلوات موجب توانگری است .


صلوات موجب روشنایی قبر و قیامت است .


صلوات باعث تشریف فرمایی پیامبر به موقع مرگ است .


صلوات نور صراط است .


صلوات باعث نجات از آتش جهنم و داخل شدن در بهشت است .


 


معنای صلوات


صلوات در لغت به معنی «دعاست» و نماز را به جهت این که شامل دعا می‌شود «صلاة» می‌گویند.


اما صلوات در میان عرف مردم شامل دو چیز می‌شود:


معنای اول: سلام و درود بی‌کران خداوند و فرشتگان و کسانی که ایمان به رسول خدا آوردند، به جهت عظمت، مقام و منزلت آن حضرت صلوات بر محمد (صلی الله علیه و آله  و آلش می‌فرستند .


معنای دوم: صلوات به معنای نماز است .


عده‌ای هم صلوات پروردگار عالم را به پنج معنی تقسیم می‌کنند .


1 به معنای رحمت


2 به معنای مغفرت


3 به معنای شفاء


4 به معنای تزکیه


5 به معنای کرامت


 


معنای حروف صلوات از دیدگاه علمای دین


بعضی از علمای دین حروف صلوات را به معنای خاصی به کار برده‌اند که عبارت‌اند از:


«صاد» در صلوات از «صمد» است که از اسماء خداوند است .


«لام» در صلوات از «لطیف» است که از اسماء خداوند است .


«واو» در صلوات از «واحد» است که از اسماء خداوند است .


«هاء» در صلوات از «هادی» است که از اسماء خداوند عالم است .


 


فضایل صلوات در روایات


رسول اکرم (صلی الله علیه و آله فرمودند:


«هر کس صد بار بر محمد و آل محمد (صلی الله علیه و آله صلوات بفرستد، خداوند صد حاجت او را برآورده می‌سازد.»


حضرت علی (علیه السلام می‌فرماید:


«هیچ دعایی به آسمان نمی‌رسد مگر این که دعا کننده بر محمد و آل او صلوات بفرستد.»