اگر کسی را مشکلی است که به هیچ وجه حل نمی شود و شخصی درمانده است و در شب

جمعه بعد از نماز عشاء ۱۲۰۰ مرتبه در یک مجلس بگوید

یا اللهُ یا رَبّاهُ یا سَیِّداه

مهم او حتما کفایت می شود

 

منبع : منتختب الختوم صفحه ۶۰ ( این ختم حدود یک ساعت به طول می انجامد )

💖💖💖💕💕💕💕💕