#گشایش_بخت_دختران

مرحوم کاشانی می فرماید:

برای گشایش بخت دختران دو رکعت نماز بخواند و بعد از سلام رو به قبله ۱۰۰مرتبه بگوید: (( یا لَطیفُ )) مجرب است.

منبع: معراج الذاکرین /۱۸۳